Güncel ürün tanıtım katalog talebinde bulunabilirsiniz.

Bella Uveny

Yaşamsal faaliyetlerdeki önemli rolleri nedeniyle PROTEİN’ler bilimsel çalışma konularının temel moleküllerinden birisidir. Özellikle genomik biliminin de gelişmesine paralel olarak, protein araştırmalarının sayısı giderek artmaktadır. Protein yapı, fonksiyon, karakterizasyon ve etkileşim özelliklerini detaylı biçimde incelemek için, gelişmiş ve özel teknolojilere ihtiyaç duymaktayız.
Protein araştırmaları grubumuzda, sirküler dikroizmden mikropak okuyuculara, kapiler elektroforezden in vivo görüntülemeye, “stopped-flow” spektroskopisinden “label-free” etkileşim analizörlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Temel araştırmalar kadar Biyofarma uygulamaları konusunda da, eşsiz uygulama seçeneklerimiz için bize ulaşabilirsiniz.